martes, 28 de xullo de 2015

AS CONTAS DE GASTOS E INGRESOS

RESUMO DAS CONTAS DE GASTOS E INGRESOS DA CONVOCATORIA
“POLA UNIDADE”

Gastos:

Faixa ………………………………………….   130,68 €
Colantes ……………………………………..  423,50 €
Gastos músicos acompañantes........   100,00 €
                                       TOTAL ……………………...        654,18 €
Ingresos:

Venda de colantes ……………………..,…. 217,85 €

                                SALDO ……………………………    - 436,33 €